Beväringsgatan 4 A | 703 65 Örebro | 019-121264

Nyheter: 19/11-18 Ny biträdande jurist på byrån

Välkommen till

Advokatfirman KvinnoJuristen AB

”Advokats främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata klientens intressen.
Advokaten är skyldig att främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till samhällsställning, nationalitet, hudfärg, politisk eller religiös uppfattning eller andra ovidkommande omständigheter. Advokat får inte främja orätt.”

Vägledande regler om god advokatsed §1